Illustration

Про послуги кадрового супровіду

Кадрове діловодство - це та частина роботи організації, без якої її існування неможливе. На будь-якому підприємстві виконується цілий ряд операцій з персоналом: прийом співробітників на роботу, переведення на іншу роботу, відправка у відрядження чи відпустку, підвищення на посаді, звільнення і т.д. Для правильного вирішення подібних питань необхідний досвід і знання правових норм цивільного і трудового законодавства.Тому ми пропонуємо кадровий консалтинг, який включає надання наступних послуг:Ведення кадрового діловодстваПропонуємо створення і ведення оптимальної системи кадрового документообігу і діловодства з урахуванням специфіки діяльності вашої компанії. Виконуємо функції відділу кадрів в повному, або частковому об'ємі.Відновлення кадрового діловодства. Виконуємо роботи по відновленню кадрової документації, розробку втрачених, або відсутніх кадрових документів.Аудит кадрового діловодства. Здійснюємо аналіз оформлення та ведення кадрової документації на відповідність внутрішнім нормативним актам і вимогам трудового законодавства. Можливий аудит тільки окремих кадрових документів.Перевірка оплати праці. Проводимо аудит правильності нарахування виплат співробітникам і перевірку пов'язаної з оплатою праці кадрової документації.Консультаційні послуги. Проводимо консультації з питань ведення кадрового документообігу і діловодства.

Повний перелік послуг

Розробка

  штатного розпису підприємства
  Посадових інструкцій працівників

  Положення про обробку персональних даних

  Положення про відрядження
  Проекту трудового договору (контракту) 
  Положення про обробку персональних даних
  Положення про оплату праці
  Трудового договору (контракту) з керівником
  Договору підприємства цивільно-правового характеру з фізичною особою
  Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність
  Договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність
  Положення про комерційну таємницю
  Антикорупційної програми підприємства

Оформлення 

  Правил внутрішнього трудового розпорядку
  Колективний договір (за наявності передумов його укладення)
  Наказів по особовому складу (прийом, переведення, відпустка, звільнення, заохочення, дисциплінарне стягнення)
  Відряджень (наказ, посвідчення про відрядження)
  Лікарняних листків
  Трудових книжок найманих працівників
  Довідок працівникам з місця роботи

Ведення 

  Внесення змін у штатний розпис
  Табелю обліку робочого часу
  Книги обліку руху трудових книжок і вкладишів до них
  Особистих справ працівників
  Заведення усіх журналів та книг, які є необхідними та невід'ємними складовими кадрового діловодства
Made with